Chạy Quảng Cáo Zalo Bằng Số Điện Thoại

Chạy Quảng Cáo Zalo Bằng Số Điện Thoại


Quảng cáo zalo bằng số điện thoại giúp bạn hiển thị quảng cáo tới những khách hàng tiềm năng. Doanh nghiệp bạn đã hoạt động một thời gian, đã có một tập khách hàng thân thiết và bạn muốn quảng cáo sản phẩm mới tới những khách hàng này. Quảng cáo trên zalo giúp bạn điều đó, bạn chỉ cần cung cấp thông tin, hệ thống zalo sẽ hiển thị quảng cáo tới người đó.

Tạo danh sách số điện thoại để quảng cáo trên zalo.

  • Bước 1: Các bạn lọc lấy số điện thoại khách hàng nhớ chuyển đổi các số 11 sang 10 số
  • Bước 2: Lưu danh sách số điện thoại này sang file Txt. Các bạn vào menu Start mở phần mêm Notepad dán danh sách số điện thoại vào và lưu lại. (nhớ mỗi số điện thoại nằm 1 hàng riêng biệt)
  • Bước 3: Đăng nhập vào trang tạo quảng cáo zalo chọn vào menu Thư viện rồi chọn Nhóm đối tượng quảng cáo.
  • Bước 4: Nhấn nút “Upload danh sách số điện thoại” và chọn file Txt bạn tạo ở bước 2 và nhấn nút Lưu
  • Vậy là bạn đã úp xong danh sách khách hàng bạn muốn quảng cáo trên zalo.

Quảng cáo zalo bằng danh sách số điện thoại.

  • Bước 1: đăng nhập vào trang tạo quảng cáo zalo và nhấn nút tạo quảng cáo.
  • Bước 2: chọn loại hình quảng cáo nhập website, Oa cần quảng cáo và nhấn nút tạo quảng cáo
  • Bước 3: khi thiết lập quảng cáo bạn chọn danh sách đối tượng đã lưu. Chọn đối tượng bạn đã lưu ở trên là xong mục đối tượng.
  • Bước 4: thiết lập giá click, thông tin, hình ảnh quảng cáo theo loại hình quảng cáo bạn đã chọn như: Website, Trang Zalo, Bài Viết
  • Bước 5: nhấn nút gửi duyệt và chờ zalo duyệt quảng cáo.

Nhận chạy quảng cáo Zalo cho các doanh nghiệp, cá nhân. Bạn nhấn nút đăng ký tư vấn để chúng tôi hướng dẫn cho bạn

Post Comment